Sprawozdanie z realizacji projektu „Dać świadectwo prawdzie, czyli Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”

Projekt realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W okresie od 15 X 2016 r. do 21 XII 2016r. w II LO im K. K. Baczyńskiego w Chrzanowie w związku z przystąpieniem do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, realizowany był projekt: „Dać świadectwo prawdzie, czyli Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”, którego założeniem było poznanie zagrożenia wywołanego uprzedmiotowieniem człowieka w systemach totalitarnych, co skutkowało zjawiskiem Holocaustu. Celem projektu było również poznanie historii Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polaków z terenu powiatu chrzanowskiego.

Uczestnikami projektu byli uczniowie klas III (w sumie 35 osób) a opiekę merytoryczną sprawowały Monika Majcherczyk i Lilianna Zaręba.

Uczniowie poznali zasady funkcjonowania systemów totalitarnych w Europie w I połowie XX wieku. Na podstawie różnych źródeł określali warunki współistnienia narodu polskiego i żydowskiego w jednej ojczyźnie, przenikanie się kultury i tradycji. Następnie diagnozowali konteksty polityczne, filozoficzne i ekonomiczne budowania niechęci wobec Żydów, która pojawiła się w Europie na początku XX wieku. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach muzealnych prowadzonych na terenie Obozu Zagłady Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu i w obiektach Muzeum Ziemi Chrzanowskiej.

Efektem działań podejmowanych przez uczestników projektu były: prezentacje multimedialne na temat Instytutu Yad Vashem i ludzi wyróżnionych medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, eseje na temat postrzegania współczesnego świata z perspektywy Auschwitz oraz przygotowana i zaprezentowana drama, której tematem były przeżycia wojenne ocalałej z pogromu młodej Żydówki.

Podsumowaniem całego projektu było przygotowanie przez wybranych uczniów prac pisemnych na temat: Dać świadectwo prawdzie – moje spotkanie z historią Polaków ratujących Żydów.

Monika Majcherczyk
Lilianna Zaręba