Wolontariat

Biblioteka szkolna i Dział Informacji Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie zapraszają uczniów II LO do współpracy przy tworzeniu Archiwum Tradycji Lokalnej i Archiwum Historii Mówionej Ziemi Chrzanowskiej.

MASZ CZAS!

DOBRE CHĘCI!

CHCESZ ZDOBYĆ DOŚWIADCZENIE!

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM W MBP W CHRZANOWIE

I POMÓŻ OCALIĆ DOKUMENTY OD ZAPOMNIENIA!

Praca wolontariusza to:

– zbieranie materiałów archiwalnych od społeczności lokalnej takich jak stare fotografie, listy, pamiętniki, dokumenty czyli świadectwa, legitymacje,

– nagrywanie relacji świadków historii,

– opracowywanie bibliografii regionalnej,

– skanowanie prasy lokalnej w celu umieszczenia w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Ty decydujesz kiedy chcesz pomóc! Ważna jest regularność i stałość!

Wiele zadań możesz wykonywać w swoim domu!

Co zyskujesz będąc wolontariuszem?:

– szkolenie dotyczące realizowanych zadań,

– pisemne potwierdzenie oraz ocenę pracy,

– ciekawe i pożyteczne spędzenie wolnego czasu,

– możliwość samorealizacji,

– zdobycie nowych, praktycznych umiejętności,

– przyjazne warunki pracy.

Więc powiedz tak dla wolontariatu w bibliotece!

 Zgłoszenia przyjmują:

– Michał Harwes – 2f

– Barbara Nosek – bibliotekarz II LO,

– Małgorzata Zbroszczyk – koordynator wolontariatu w MBP.

Barbara Nosek