Humanistą być…

Bycie humanistą to wiele łez wylanych nad książką do matematyki. To wiele godzin spędzonych na zadawaniu sobie pytania – gdzie znajdę pracę? To ciągły strach przed tym, że studia humanistyczne nie zapewnią pieniędzy na życie. W dniu 2 marca 2017 roku naszą szkołę odwiedził Profesor Kazimierz Wolny – Zmorzyński, który w czasie wykładu postawił zupełnie inną tezę – humanistyka może być przyszłościowa. Wystarczy tylko pamiętać o dwóch sprawach: musimy czytać, żeby umieć dobrze pisać i od początku musimy znać swój cel. Opowiedział o Ryszardzie Kapuścińskim, jednym z najwybitniejszych polskich twórcy reportaży, znanym na całym świecie. Sławę osiągnął dzięki umiejętnościom pisarskim, talentowi do przedstawiania obrazowych przykładów, a przede wszystkim umiejętności słuchania ludzi. Ryszard Kapuściński w reportażach pokazywał, że wiele tematów dotyczy każdego z nas. Zapytany o to, kto jest bohaterem jego utworów, odpowiadał zawsze: „ja nim jestem”. Profesor Wolny – Zmorzyński znał Kapuścińskiego osobiście, podziwiał go za poświęcenie wielu godzin na kontakty z czytelnikami, za umiejętność konwersacji, bo od każdego próbował usłyszeć coś, co go zainspiruje. Kapuściński był człowiekiem, który wiedział, czego chce od życia i wszystko, co robił, robił z pasją!  Profesor przekonywał nas, że jeśli jesteśmy w czymś dobrzy i coś nas interesuje – mamy po prostu rozwijać swoje hobby, a na pewno zostaniemy zauważeni. Bycie humanistą to ciężka praca i ciągłe dążenie do celu. Czytajmy, rozmawiajmy, piszmy, a przede wszystkim wierzmy w siebie – dzięki ciężkiej pracy i samozaparciu wielu z nas ma ogromne szanse na zostanie drugim Kapuścińskim. W spotkaniu z profesorem Kazimierzem Wolnym – Zmorzyńskim wzięli udział uczniowie naszego liceum piszący na co dzień do gazety szkolnej nowe, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 3 w Trzebini pod opieką nauczyciela języka polskiego Piotra Siejki.

Prof. dr hab. Kazimierz Wolny – Zmorzyński – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. medioznawca i literaturoznawca. Urodzony w rodzinie nauczycieli akademickich.
Od października 2012 roku profesor tytularny. Dorobek – teoria dziennikarstwa: O poetyce współczesnego reportażu polskiego 1945-1985 (1991), Sztuka reportażu Melchiora Wańkowicza (1991), O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Próba interpretacji (1998), Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności (2004), „Fotograficzne gatunki dziennikarskie” (2007), Mistrzowie fotografii dziennikarskiej. Ocena i wartościowanie (2015), powieści obyczajowe: Zerwana nić (1990), Zgrzeszyłem (1990,1997), Tylko we dwoje (1992), A słowo ciałem się stało (1992), Uciec, zapomnieć, znaleźć… (2003), miniatury literackie: Codzienność. Notatki z różnych dni (1996).

Marta Oczkowska