Podsumowanie akcji charytatywnej na rzecz UNICEF

Każdego roku podstawowe szczepienia ratują życie prawie 3 milionów dzieci na świecie. Wystarczy zaszczepić dziecko, by było ono chronione przed tragicznymi skutkami takich chorób jak: gruźlica, odra, tężec, polio czy zwyczajna biegunka powodująca odwodnienie organizmu. Niedożywienie, brak dostępu do czystej wody pitnej, fatalne warunki higieniczno-sanitarne powodują, że setki tysięcy rodzin w Angoli zdanych jest na pomoc z zewnątrz. Najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem jest zapobieganie zachorowaniom poprzez szczepienia. Celem UNICEF jest objęcie programem szczepień jak największej liczby dzieci w Angoli, tak, by ograniczyć śmiertelność dzieci spowodowaną powyższymi chorobami. Projekt „Wszystkie Kolory Świata” jest odpowiedzią na niezwykle poważny problem rozwoju epidemii chorób rozwijających się w Angoli.

ETAPY PROJEKTU „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIAT”:

I . Podróż przez kontynenty –uczniowie wybierali dowolny kraj na świecie i szukali informacji o jego mieszkańcach – popularnych imionach, strojach regionalnych, zwyczajach, kulturze. Wykorzystali  je do przygotowania laleczki.

Pragnąc poszerzyć wiedzę na temat różnorodności kulturowej zaprosiliśmy do szkoły: Tajwankę, Meksykanina, Rosjankę – którzy opowiedzieli nam o specyficznych zwyczajach świątecznych obowiązujących w ich ojczyznach.

Polski podróżnik, który pokonał 25 tysięcy kilometrów, jadąc na rowerze przez: Litwę, Łotwę, Rosję, Chiny, Wietnam, Tajlandię i Indonezję skonfrontował stereotypy kulturowe z rzeczywistością.

Wykładowca akademicki wskazał różnice kulturowe jako powód problemów w komunikacji społecznej.

II. Przygotowanie laleczek przez uczniów – w oparciu o wykrój laleczki wysłanej przez UNICEF, uczniowie szyli własne lalki.

III. Sprzedaż laleczek.

ZE SPRZEDAŻY LALECZEK UZYSKALIŚMY 800 zł.

Darczyńcami byli:

 •  rodzice i uczniowie II Liceum,
 • CENTRUM HANDLOWE MAX sp. z o.o.;
 • Diabet Centrum Medyczne S.C.

Za wsparcie finansowe dziękujemy!

Laleczki uszyli:

 • Anna Karelus,
 • Weronika Kępa,
 • Weronika Walasik,
 • Julia Korzec,
 • Rosa Ferlito,
 • Dominika Kołacz i Milena Mazur,
 • Wiktoria Kula i Grzegorz Wojciechowski,
 • pani  Nadia Siemek.

Pieniądze zbierały: Weronika Kępa, Anna Karelus. Koordynatorka projektu: profesorka Aneta Solińska

Pamiętaj!

W związku z sytuacją po II wojnie światowej w pierwszych latach istnienia UNICEF skupiał się na pomocy dzieciom w Europie, także w Polsce. UNICEF przez kilkadziesiąt lat finansował programy pomocy dzieciom w Polsce, kupował wyposażenie dla ośrodków zdrowia, sprowadzał surowce do produkcji artykułów dla dzieci. Podczas stanu wojennego UNICEF przekazywał polskim dzieciom lekarstwa, odzież i odżywki. W związku z rozwojem gospodarczym, ONZ   w 2002 roku zaliczył Polskę do krajów wysokorozwiniętych. Od tego roku UNICEF Polska niesie pomoc dzieciom   w krajach rozwijających się.

Aneta Solińska

krakowska