Zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich

27 kwietnia w sali teatralnej MOKSIR, na akademii  z okazji zakończenia roku szkolnego uczniów klas trzecich, podsumowaliśmy trzy lata nauki  abiturientów. W tak podniosłej atmosferze uczniowie odebrali świadectwa z wyróżnieniem.

Tytułem „Prymusa Szkoły” zostały uhonorowane uczennice które uzyskały najwyższą średnią z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wzorową oceną z zachowania w trakcie trzyletniego okresu nauki.
Prymuskami – absolwentkami  Szkoły  w roku szkolnym 2016/2017 zostały:

PAULINA BOŻEK z klasy 3f (średnia 5,28) oraz ANNA URBAŃCZYK z klasy 3d (średnia 5,28).

Dodatkowo Anna Urbańczyk otrzymała indeks na wybrany kierunek studiów w Wyższej Szkole Biznesu, w Dąbrowie Górniczej.

Podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz promocję II Liceum, otrzymali uczniowie wyróżniający się talentem artystycznym; odnoszący sukcesy naukowe, sportowe; społecznicy.

Dyrektor Andrzej Bieda, w imieniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów podziękował  rodzicom uczniów za pracę społeczną. Tytułem „Przyjaciela Szkoły” wyróżnił pana Karola Mroziewskiego. 

Ze sceny oprócz słów uznania i podziękowań padły życzenia:

„…odwagi w podejmowaniu mądrych  decyzji oraz konsekwencji w urzeczywistnianiu ambitnych planów życiowych. Sukcesu na egzaminie dojrzałości”

Maturzyści!

Jesteśmy pewni, że wiedza zdobyta podczas tych wszystkich lat nauki, pozwoli zakończyć egzaminy maturalne z najwyższymi wynikami. Mamy nadzieję, że wspomnieniami będziecie wielokrotnie wracać do licealnych lat.

Powodzenia!

Akademię przygotowali: Izabela Ciołczyk, Jerzy Jura, Ewelina Furmanik, Agnieszka Rusek, Aneta Solińska.

Aneta Solińska