Rozdanie świadectw maturalnych

Rozdanie świadectw maturalnych odbędzie się
30 czerwca 2017 od godz. 9:00.

W wyjątkowych przypadkach świadectwo maturalne można odebrać w sekretariacie szkoły w okresie wakacyjnym w godzinach 8:00 – 14:00