Sukces naszego ucznia!

W obecnym roku szkolnym  uczeń klasy 1a Jan Chrapek wziął udział
w XLII  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne.

Janek, po przejściu eliminacji szkolnych, przystąpił do etapu wojewódzkiego, który składał się z dwóch części. Z części pisemnej otrzymał ocenę bardzo dobrą, co pozwoliło mu przejść do kolejnego etapu. Eliminacje ustne, które obejmowały cały zakres historii, zakończył również ocenę bardzo dobrą.  Nasz olimpijczyk zdobył 90 punktów na 100. W tym roku jednak okazało się to niewystarczające, żeby awansować do ścisłego finału.

Janek zdobył równocześnie tytuł finalisty etapu wojewódzkiego w X edycji Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.”

Serdecznie gratulujemy naszemu uzdolnionemu uczniowi z klasy pierwszej!

Izabela Ciołczyk