Inauguracja projektu Lekcje z ZUS

27 września 2017 roku w murach naszej szkoły odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Lekcje z ZUS” oraz ogólnopolskiej Olimpiady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych po hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Na inaugurację przybyli zaproszeni goście: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie reprezentował pracownik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu pani Kazimiera Suślik, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddziału w Chrzanowie pani Marta Pieczka, Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz oddziału ZUS w Chrzanowie pani Barbara Traczyk-Zawadzińska, koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji  oddziału ZUS w Chrzanowie pani Barbara Korpała, Dyrektor II LO w Chrzanowie pan Andrzej Bieda oraz Wicedyrektor II LO pan Marek Malik. Uroczystość otworzyli gospodarze inauguracji: pani Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Chrzanowie – Marta Pieczka oraz pan Dyrektor II LO Andrzej Bieda.

Pani dyrektor ZUS oddziału w Chrzanowie wspomniała o idei projektu:

…To pierwszy, autorski, projekt ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. W pierwszej edycji programu w roku szkolnym 2014/2015 wzięło udział  17 tysięcy uczniów z 400 szkół z całej Polski. W ubiegłej edycji wzięło udział 48 tysięcy uczniów z 950 szkół. Zachętą do uczestnictwa w programie „Lekcje z ZUS” od roku szkolnego 2016/2017 jest  OLIMPIADA „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”  z atrakcyjnymi nagrodami do której w ubiegłej edycji przystąpiło 24 tysiące uczniów z 760 szkół. Laureaci  Olimpiady mogą liczyć na dodatkowe punkty rekrutacyjne na uczelniach i indeksy polskich uniwersytetów Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej…

Po uroczystej inauguracji projektu pani Mirosława Sojka przeprowadziła lekcję otwartą, pierwszą z czterech lekcji programu projektu, dla uczniów biorących w nim udział – klasy 2b. Projekt zakłada realizację czterech lekcji pt.

1 lekcja: „Świadomy zawsze ubezpieczony”,
2 lekcja: „Płacisz i masz, czyli co się należy, gdy opłacasz składki”,
3 lekcja: „EMERYTURA – Twoja przyszłość w Twoich rękach”,
4 lekcja: „E-ZUS, czyli firma pod ręką”.
Uczniowie w ramach projektu otrzymali materiały dydaktyczne: zeszyty, notesy, długopisy.

„Dlaczego warto wziąć udział w projekcie i wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych?”
– ponieważ tylko część młodych osób zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje nieodprowadzanie składek. Przypuśćmy, że mamy wypadek i trafiamy do szpitala. Brak ubezpieczenia skutkuje tym, że sami musi zapłacić za pobyt w szpitalu i za ewentualną rehabilitację. I wtedy pojawia się problem, który ma duży wpływ na nasze finanse. Dlatego „przezorny zawsze ubezpieczony”!!!     

Mirosława Sojka