Warto wiedzieć więcej!

Uczniowie zainteresowani przedmiotami przyrodniczymi zachęcamy do dzielenia się wiedzą, informacjami wybiegającymi poza wiedzę podręcznikową. Wystarczy ciekawy, krótki tekst, który poszerzy naszą wiedzę z biologii, chemii, fizyki, geografii. Proszę korzystać z dostępnych czasopism np. ”Świat Nauki”, “Świat Wiedzy” itp. Przed wysłaniem artykułu prosimy o skonsultowanie się
z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

Mirosława Przeworowska-Kawala

 

Nagroda Nobla 2017 w dziedzinie medycyny i fizjologii została przyznana

Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young – to tegoroczni laureaci Nagrody Nobla 2017 z dziedziny medycyny i fizjologii.

Wszyscy trzej nagrodzeni to Amerykanie. 72-letni Jeffrey C. Hall pracuje na University of Maine w Maine, Michael Rosbash ma 73 lata i jest związany z Brandeis University w Waltham. Michael W. Young ma 68 lat i pracuje na Rockefeller University w stanie Nowy Jork.

Prowadząc badania na muszce owocowej wyizolowali oni gen kontrolujący prawidłowy rytm okołodobowy u organizmów. Wykazali, że gen ten koduje białko gromadzące się w komórkach w czasie nocy – i degradowane w ciągu dnia. Później zidentyfikowali kolejne białka pełniące ważną rolę w tym mechanizmie.

Komitet Noblowski docenił ich prace związane z funkcjonowaniem zegara biologicznego. Laureaci zwiększyli świadomość znaczenia właściwej higieny snu. Chodzi o zespół sterowanych genami procesów biochemicznych w komórkach i tkankach. Reguluje on najważniejsze procesy biologiczne i funkcje naszego organizmu, m.in. zachowanie, poziom hormonów, sen, temperaturę ciała, metabolizm. Pozwala on bardzo precyzyjnie zaadaptować naszą fizjologię do różnych faz dnia oraz zsynchronizować procesy życiowe organizmów z cyklicznymi zmianami zewnętrznych warunków środowiska.

Więcej na ten temat

Paulina Hoffman z 2d
Opieka: dr Mirosława Przeworowska-Kawala