Konkurs Plastyczny inspirowany twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Konkurs Plastyczny inspirowany twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym inspirowanym twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety, podchorążego – żołnierza Armii Krajowej i podharcmistrza Szarych Szeregów – patrona naszego liceum.

Cele konkursu :
Upamiętnienie 74. rocznicy śmierci Krzysztofa Kamil Baczyńskiego.
Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości plastycznej i estetycznej wśród młodzieży szkolnej,
Wykazanie możliwości plastyczny ch młodych twórców inspirowanych twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Promowanie uzdolnionej plastycznie młodzieży

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Chrzanowie.
2. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej.Dopuszcza się także grafikę komputerową.
3. Każdy uczestnik może złożyć cykl prac (ilustracja jednego utworu) lub maksymalnie trzy prace ilustrujące różne teksty w formacie A3(42cm x29,5cm).
4. Do prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika konkursu.Formularz i oświadczenie można odebrać od pani prof.W.Gajdy.
5. Prace należy złożyć do 12 stycznia 2018 roku na ręce prof. W. Gajdy lub prof. A. Solińskiej.

Nagrody:
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu oceni powołana przez organizatorów Komisja.
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 stycznia 2018 roku.