Spotkanie z dr Markiem Kaszubą absolwentem II LO w Chrzanowie

Spotkanie z naszym absolwentem dr Markiem Kaszubą było okazją do wspomnień i nie tylko….
Droga kariery poczynając od II LO przez Uniwersytet Jagielloński,Uniwersytet Papieski ukształtowała wspaniałego człowieka,lekarza, wykładowcę.Inspirujące dla naszych uczniów mogą być osiągnięcia naszego gościa oraz sposoby uczenia którymi podzielił się w trakcie spotkania.Dobrze spotykać na swojej drodze autorytety. Dla Pana Marka był to profesor Andrzej Szczeklik -lekarz,naukowiec,pisarz,filozof medycyny ,promotor pracy doktorskiej dr Marka Kaszuby.
Jestem pewna ,że nasz gość dr Marek Kaszuba może stać się autorytetem i inspiracją dla naszych uczniów.

Mirosława Przeworowska-Kawala