Konkurs NBP na pracę pisemną dla szkół – XVII edycja

Zapraszam uczniów klas I – III do wzięcia udziału w:

Konkursie na pracę pisemną dla szkół – XVII edycja – organizowanego przez
Narodowy Bank Polski.

Założenia konkursowe:

Bankowość centralna w Polsce ma już 190 lat, w 1828 roku powstał Bank Polski. Natomiast prawie sto lat temu zdecydowano, że polską walutą będzie nie „lech”, nie „pol”, ale „złoty”. Przekonani o doniosłej wadze tych wydarzeń, chcielibyśmy skierować uwagę najlepszych „szkolnych piór” i entuzjastów ekonomii na tematy związane z rolą banku centralnego. Przed uczestnikami konkursu stanie tym razem wyzwanie, jak ciekawie i przekonywująco opisać spektrum działania NBP
i jego wpływ na finansową rzeczywistość każdego z nas.

Tematy pracy konkursowej:

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

„190 lat polskiej bankowości centralnej. Jak działalność NBP może przekładać się na twoje finanse osobiste?”

Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak np. zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. Pozostałe szczegóły dotyczące zasad konkursowych znajdują
się w regulaminie.

Link do regulaminu:
http://www.nbp.pl/konkursy/2018/praca-pisemna/regulamin-konkursu.pdf
Nagrody
Zostaną przyznane trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia specjalne.
• I miejsce – 4000 zł,
• II miejsce – 3500 zł,
• III miejsce – 3000 zł,
• wyróżnienie – 1500 zł.
Termin nadsyłania prac
Prace konkursowe (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) należy nadsyłać do 16 października 2018 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.
Link do formularza:
https://pracapisemna.nbp.pl/

Uczniowie, którzy zdecydują się wziąć udział w w/w konkursie zapraszam
do sali nr 18, do Pani Mirosławy Sojki (nauczyciela podstaw przedsiębiorczości).
Mirosława Sojka