List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny zwracają się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.
Prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami.

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225116,1812,komunikat,list_minister_edukacji_narodowej_oraz_glownego_inspektora_sanitarnego.html