„Parada Schumana”

„Parada Schumana”

Nasza szkoła dzięki ogromnemu zaangażowaniu w projekt Fundacji Schumana
i Parlamentu Europejskiego „Wybieram swoją Europę” została wyróżniona i wzięła udział w Paradzie Schumana. Koszty wynajmu autokaru i dojazdu naszej młodzieży do Warszawy w dniu 11 maja, aby wspólnie świętować Dzień Europy, zostały w całości pokryte przez Fundację. Oprócz Parady wzięliśmy udział w wielu innych atrakcjach – warsztatach edukacyjnych oraz animacjach. Wszystko odbywało się w Miasteczku Schumana na Krakowskim Przedmieściu
w Warszawie. Mieliśmy również możliwość zwiedzania Wilanowa.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego: Aneta Mulka, Izabela Ciołczyk, Ewelina Furmanik.