KONKURS NA PLAKAT NA 100-LECIE PCK 

 

KONKURS NA PLAKAT NA
100-LECIE PCK 

Humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność
i powszechność: to zasady,
według których działa
Polski Czerwony Krzyż.
Jego misją jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i ochrona godności człowieka, bez względu na narodowość, rasę, płeć czy przekonania polityczne i religijne.
Regulamin konkursu:
Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej na temat:
„100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża”
1. Forma pracy i technika dowolna.
2. Dostarczone prace stają się własnością organizatora.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację
pracy oraz imienia i nazwiska laureata w Internecie i w mediach.
4. Praca powinna być podpisana: imię i nazwisko, klasa.
5. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Przy ocenie brane pod uwagę
będą
 oryginalne pomysły,
 związek z tematyką konkursu,
 walory estetyczne,
 precyzja wykonania.

Zgłoszenia prosimy kierować do pani Mirosławy Przeworowskiej -Kawali
lub pani Anety Mulki

Serdecznie zapraszamy!!!