Konkurs „Pracuj z pasją”. GRAND PRIX dla Katarzyny Starzyckiej z klasy 1a.

SUKCES NASZYCH UCZNIÓW!!!

23 października w PCKU w Chrzanowie odbyła się konferencja podsumowująca kurs e-learningowy połączony z konkursem „Praca z pasją”.
Wydarzenie realizowane było w ramach XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Zawodowej organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych
i Zawodowych RP.
Do e-learningowego kursu zgłosiło się 61 uczniów z 7 szkół z terenu powiatu chrzanowskiego. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji edukacyjno-zawodowych. Kurs realizowany był w formie kształcenia na odległość na platformie Moodle. Taka forma szkolenia pozwala na pracę w dogodnym dla uczestników miejscu i czasie, można też dostosować tempo pracy do indywidualnych preferencji. Szkolenie trwało 4 tygodnie, składało się z 4 modułów. Uczestnicy w trakcie kursu poznawali swoje predyspozycje, ścieżki kształcenia, świat zawodów, rynek pracy, postępowanie rekrutacyjne, a na koniec tworzyli własny, indywidualny plan kariery zawodowej.
Aby ukończyć kurs trzeba było wykazać się dużym zaangażowaniem, aktywnością i samodyscypliną. W trakcie kursu uczestnicy rozwiązywali testy, podejmowali dyskusje na forum i wykonywali zadania. Aktywność na kursie była oceniana. Prace uczniów oceniało 4-osobowe jury: prowadzące szkolenie Lucyna Sandacz
z PCKU w Chrzanowie, Mirosława Sojka z II LO w Chrzanowie oraz Ewelina Pytlak i Renata Janus z PUP w Chrzanowie.
Wyniki konkursu:
Jury przyznało nagrodę GRAND PRIX dla Katarzyny Starzyckiej z II LO
w Chrzanowie
,
która uzyskała największą ilość punktów – 93,13 na 100 możliwych.
Laureaci w kategorii szkół podstawowych:
1 miejsce – Natalia Pawlik z SP w Balinie (74,33 punkty)
2 miejsce – Maria Porwit z SP nr 8 w Chrzanowie (61,18 punkty)
3 miejsce – Kamila Gryz z SP nr 8 w Chrzanowie (56,52 punkty)
w kategorii szkół ponadpodstawowych:
1 miejsce – Maciej Nowak z II LO w Chrzanowie (89,60 punkty)
2 miejsce – Łukasz Bigaj z ZSTU w Trzebini (84,73 punkty)
3 miejsce – Bartosz Piechaczek z ZSTU w Trzebini (79,92 punkty)
Wyróżnienia:
Klaudia Turek – ZSTU w Trzebini (78,42 punkty)
Katarzyna Zelek – ZSTU w Trzebini (77,52 punkty)
Marcin Urbański – II LO w Chrzanowie (77,18 punkty)
Jury przyznało specjalną nagrodę ufundowaną przez PUP w Chrzanowie za najciekawszą prezentację swojego planu kariery zawodowej dla Macieja Nowaka z II LO w Chrzanowie.
Laureaci konkursu Katarzyna Starzycka i Maciej Nowak na konferencji zaprezentowali swoje plany kariery zawodowej.
Doradcy zawodowi z PUP przedstawili prezentacją na temat
„Kariera zaczyna się w szkole” ,
a w ostatniej części konferencji refleksjami na temat swojej ścieżki kariery zawodowej podzieliły się Halina Socha nauczycielka i florystyka z pasją oraz Jadwiga Urban, której pasją jest realizacja projektów społecznych.
Pod poniższym linkiem można zobaczyć wyróżnioną przez PUP w Chrzanowie pracę konkursową Macieja Nowaka pt.”Mój szczyt góry lodowej”: https://tiny.pl/t4llt
Mirosława Sojka