Bacciarelli, Michałowski, Siemiradzki, Chełmoński-warsztaty muzealne

 

 

W czwartek 21 listopada grupy rozszerzonej historii i wiedzy o społeczeństwie wzięły udział w warsztatach muzealnych. Lekcja odbyła się w Muzeum Narodowym w Krakowie. W Sukiennicach mieści się jedna z największych
w Polsce stałych wystaw XIX-wiecznego malarstwa i rzeźby
.