OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O POLSKIM I EUROPEJSKIM RYNKU PRACY

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

WIEDZY O POLSKIM I EUROPEJSKIM RYNKU PRACY

Dnia 18.11.2019 odbył się I etap VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim iE ropejskim Rynku Pracy organizowanej przez Pracownię Badań, Analiz, Strategii Rozwoju Edukaji przy Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Białymstoku i Politechnikę Białostocką.
Celem Olimpiady jest:
1) innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy, realizowane poprzez:
2) popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o polskimi europejskim rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego w
różnych krajach,
3) rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wykraczającym poza ścisłe ramy programowe wiedzyo polskim i europejskim rynku pracy, poszerzanie ich wiedzy o zawodach, specjalnościach, poszukiwanych kwalifikacjach oraz kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy,
4) popularyzowanie wśród młodzieży metod ADR (Alternative Dispute Resolution), czyli alternatywnych metod rozstrzygania sporów (m.in.: mediacji, arbitrażu), którymi można posłużyć się przy ugodowym rozwiązywaniu problemów na lini dawca-pracownik.
W pierwszym etapie wzięło udział 656 uczniów z całej Polski.
Do etapu II zakwalifikowali sięnastępujący uczniowie naszej szkoły :
➢ Gabriela Kozioł, klasa 3a
➢ Paulina Przybyła, klasa 3a
➢ Julia Słup, klasa 1e
➢ Justyna Stanek, klasa 1e
➢ Natalia Skowrońska, klasa 1f
➢ Marcin Urbański, klasa 1a
➢ Marta Włodarczyk, klasa 1f
➢ Kamila Wrześniewska, klasa 3c

17 grudnia 2019 roku odbył się II etap w/w Olimpiady do którego przystąpiło 309 uczniów z całej Polski.
Do FINAŁU kwalifikację otrzymało 100 najlepszych uczniów. W tej grupie znajdują się nasze uczennice, które uczestniczyły w I i II etapie Olimpiady i zostały zakwalifikowane do finału osiągając wysoką pozycję od miejsca 4 do 24. Finał Olimpiady odbędzie się 03 marca 2020 roku w Białymstoku. Naszą szkołę reprezentować będą uczennice:
➢ Gabriela Kozioł, klasa 3a
➢ Paulina Przybyła, klasa 3a
➢ Julia Słup, klasa 1e
➢ Justyna Stanek, klasa 1e
➢ Natalia Skowrońska, klasa 1f
➢ Marta Włodarczyk, klasa 1f
➢ Kamila Wrześniewska, klasa 3c

Serdecznie gratulujemy Uczennicom, trzymamy mocno kciuki i życzymy sukcesów
w Finale Olimpiady!
Opiekun i szkolny organizator Olimpiady
Mirosława Sojka