EUROWEEK

Informuję, że zwolniło się kilka miejsc na liście uczestników obozu językowego EUROWEEK, który odbędzie się w dniach 23-27 marca 2020 na terenie Kotliny Kłodzkiej. Jeżeli ktoś spośród uczniów klas I i II chce wziąć udział w obozie, proszę się zgłosić do nauczycielek języka angielskiego: pani Ewy Dzierwy (sala nr 30) lub pani Elżbiety Gut (sala nr 6).
Pełny koszt wyjazdu (zakwaterowanie, wyżywienie i przejazd) wynosi 540 zł.
Prosimy uczestników, którzy wpłacili we wrześniu zaliczkę, o wpłacenie pozostałej kwoty (390 zł) do 10 marca.
Szczegółowe informacje o programie EUROWEEK: www.euroweek.pl