Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”
Zapraszamy uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”.

Cele konkursu:
• Rozwijanie zainteresowań literackich.
• Doskonalenie znajomości języka angielskiego.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym.

Terminarz konkursu:
• Konkurs odbędzie się w poniedziałek 2 marca 2020 o godzinie 11:55 w sali nr 30.
• Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do dnia 27 lutego 2020.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 13 marca 2020.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
w Chrzanowie.
2. Zgłoszenia uczestników przyjmują nauczyciele języka angielskiego.
3. Konkurs polega na przetłumaczeniu dwóch fragmentów tekstu literackiego:
z języka angielskiego na polski oraz z języka polskiego na angielski.
4. W czasie tłumaczenia tekstów uczestnicy mogą korzystać z dowolnych słowników w wersji papierowej.
5. Uczestnicy zaopatrują się w słowniki we własnym zakresie.
6. Czas trwania konkursu wynosi 45 minut.
7. Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny obu tekstów według następujących kryteriów:
1. Zgodność z oryginałem.
2. Poprawność językowa.
3. Poziom literacki.
W każdym kryterium można uzyskać 1-5 punktów (maksymalnie 30 punktów).
6. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.
7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe oraz będą reprezentować naszą szkołę w XII Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”, który odbędzie się w naszej szkole 20 marca 2020.

Wszelkich informacji udzielają nauczycielki języka angielskiego:
• Ewa Dzierwa
• Elżbieta Gut

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!