Architekci krakowskiej Szkoły FORMAT STUDIO w II LO

Architekci krakowskiej Szkoły FORMAT STUDIO,
Małgorzata Knurowska i Dawid Dutka
przeprowadzili zajęcia dla uczniów klasy artystycznej.

W ciągu trzech godzin trwania zajęć, uczniowie poznali zagadnienia związane
z perspektywą, skalą i układem brył. Przyswajali myślenie projektowe niezbędne
przy rekrutacji na kierunki studiów: architektura, architektura krajobrazu, wzornictwo przemysłowe, sztuka ogrodowa. Praktyczna znajomość rysunku architektonicznego umożliwi również wyrażanie ekspresji twórczej, rysującym artystom, moduły nie będą stanowić ograniczeń w procesie kreacji!

Dziękujemy za przeprowadzenie zajęć!

http://www.formatstudio.com.pl/krakow.html