ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
1. W dniu 26 czerwca 2020 r. zostaną wręczone absolwentom świadectwa ukończenia Liceum wg następującego harmonogramu:
3D – godz. 9:00
3C – godz. 10:00
3B – godz. 11:00
3A – godz. 12:00
Wręczenie świadectw odbędzie się na korytarzu segmentu D, z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, własny długopis). Potwierdzeniem odbioru świadectwa oraz dokumentów będzie złożenie podpisu na wykazie.

2. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas pierwszych i drugich nastąpi w dniu 26 czerwca 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego.
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną nie przewidujemy w tym dniu uroczystej akademii i rozdania świadectw. Świadectwa promocyjne będą wręczone we wrześniu.
W wyjątkowych sytuacjach (zmiana szkoły lub miejsca zamieszkania) uczniowie mogą odebrać świadectwo po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy klasy.