ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla klas I:

1A – 9:00 – sala 11
1B – 9:15 – sala 12
1C – 9:30 – sala 24
1D – 9:45 – sala 27
1E – 10:00 – sala 29
spotkania uczniów z Dyrekcją Szkoły oraz wychowawcą klasy.

Klasy II  i III rozpoczęcie roku szkolnego online – w godzinach uzgodnionych z wychowawcą klasy.