Procedury bezpieczeństwa dotyczące COVID-19

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
W CHRZANOWIE

 http://lo2.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/Wewnętrzna-procedura-bezpieczeństwa-w-II-LO-w-Chrzanowie-skonwertowany.pdf