„Zaplanuj karierę – wokół kompetencji przyszłości”

W dniu 23 października br. zakończył się  e-learningowy  kurs oraz Powiatowy Konkurs  „Zaplanuj karierę – wokół kompetencji przyszłości”, który był prowadzony na platformie Moodle PCKU w Chrzanowie w okresie od 12 października do 21 października 2020 roku.

Głównym celem kursu było:
– doskonalenie umiejętności poruszania się po krajowym rynku pracy, z uwzględnieniem jego zmienności;
– doskonalenie umiejętności planowania kariery zawodowej i podejmowania samodzielnych decyzji edukacyjno-zawodowych;
– kształtowanie umiejętności gromadzenia dokumentacji przydatnej na rynku pracy;
– określenie swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych;
– zorientowanie się w szansach zatrudnienia na lokalnym i krajowym rynku pracy;
– redagowanie własnych dokumentów aplikacyjnych;
– poznanie zasad przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej;
– zapoznanie z prawem pracy dotyczącym rodzaju umów o pracę i różnych form zatrudnienia;
– opracowanie własnego planu kariery zawodowej;
– poznanie źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia.

Pragnę poinformować, że uczennica klasy drugiej
Nikola Puskarczyk zajęła I miejsce,
a Jakub Wojnar, również klasa druga, zajął II miejsce
w w/w kursie połączonym z Powiatowym Konkursem.

Bardzo dziękuję w/w uczniom za pracę i czas poświęcony w przygotowaniu zadań związanych z kursem oraz konkursem. W końcowym etapie kursu tj. Bloku 4 było wykonanie na podstawie zdobytej w kursie wiedzy własnego Planu Kariery Zawodowej. Uczniowie wzorcowo uczestniczyli w kursie, terminowo wykonywali zadania zdobywając wysoką punktację. Rywalizacja była duża i na bardzo wysokim poziomie.

Życzę im spełnienia marzeń oraz planów zarówno zawodowych jak
i osobistych.

Mirosława Sojka
Nauczyciel przedsiębiorczości
Doradca zawodow