17 listopada DZIEŃ BEZ DŁUGÓW

     Dzień bez Długów organizowany jest w Polsce od 2009 roku. Celem
kampanii jest zwrócenie uwagi na racjonalne zarządzanie budżetem
domowym. Z badań wynika, że ponad połowa Polaków żyje na kredyt.
Jednym z głównych powodów utraty płynności finansowej i kłopotów ze spłatą zobowiązań jest niewystarczająca wiedza finansowa. Brak tej wiedzy
powoduje, że wiele osób spłaca wcześniejsze zobowiązania kolejnymi
kredytami wpadając w tzw. „pętlę kredytową”. Jest to zjawisko powszechne
wśród zadłużonych.

ZAPRASZAM na stronę Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej na której znajdziecie wszelkie informacje dotyczące naszych finansów –https://www.skef.pl/ oraz jak i gdzie możemy skorzystać z pomocy: https://pogotowiedlazadluzonych.pl/

Mirosława Sojka
Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości,
doradca zawodowy