Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

Nasze Liceum jest uczestnikiem programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy). W ramach programu organizowany jest Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy” , który odbywa się w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i centralnym. 

Konkurs realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Jego celem jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia, promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

15 grudnia 2020 roku został przeprowadzony etap szkolny konkursu do którego przystąpiło 10 uczniów liceum. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów bhp. Na podstawie wyników testu wyłoniono 2 uczennice, które zdobyły maksymalna liczbę punktów i będą reprezentowały szkołę w etapie wojewódzkim, a są nimi:

Natalia Skowrońska (2f)
Marta Włodarczyk (2f)

GRATULUJEMY!!!
Trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia:)
Mirosława Sojka