Lekcja z ekonomią „Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych, a znajomość praw konsumenckich”. Złote Szkoły NBP

W dniach 13 kwietnia br. (klasa 2j), 04 marca br. (klasa 2h), 26 lutego br. (klasa 2g) przeprowadzone zostały lekcje on-line pt. „Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych, a znajomość praw konsumenckich” w ramach ogólnopolskiego programu NBP – „Złote Szkoły NBP”

 

Powyższe lekcje zostały przeprowadzone na godzinie wychowawczej oraz zajęciach podstaw przedsiębiorczości. Celem lekcji było przygotowanie ucznia do świadomego poruszania się na rynku dóbr konsumpcyjnych; kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia; podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Uczniowie podczas zajęć poznali: prawa konsumenta; instytucje rządowe i pozarządowe wspierające konsumenta; co to jest reklamacja? (reklamacja w ramach rękojmi); gwarancja?; jak kupować bezpiecznie przez Internet; poznali prawa e-konsumenta oraz uzyskali informacje o zakupach na raty. Na zakończenie zajęć uczniowie klasy 2j rozwiązali quiz ( joinmyquiz.com , kod: 6072 6770) podsumowujący powyższą tematykę, a uczniowie klasy 2h i 2g na podstawie uzyskanych informacji wykonali plakaty, ulotki pn. „ABC Konsumenta” za które uczniowie otrzymali oceny – jako zadanie domowe.

Powyższe lekcje były kolejnymi lekcjami realizowanymi w ramach programu „Złote Szkoły NBP”, którego temat przewodnim brzmi: „Giganci finansów osobistych.”

 

Koordynator programu – Mirosława Sojka

 

ABC KONSUMENTA

ABC Konsumenta

Konsument ABC

PREZENTACJA :

Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych, a znajomość praw konsumenckich