Podziękowanie dla organizatorów projektu „Złote Szkoły NBP”

 

PODZIĘKOWANIE

Tu w „Baczynie” jest drużyna,
od niej wszystko się zaczyna.
Wyszukała „Złoty Projekt”,
który w mig wcieliła w szkole.

Zaprosiła prelegentów,
Ci wdrożyli chęć tę prędko,
by swą wiedzą, doświadczeniem
podzielić się z pokoleniem.

I uczyli, jak planować. I mówili, jak oszczędzać,
aby w domu nikt nie wiedział, co to bieda, co to nędza,
jak bezpiecznie też kupować, zwracać towar, egzekwować.
Liczyć kasę, gdy potrzeba wziąć „kredycik” czy pożyczkę,
jak zakładać konto w banku, by móc kupić nową “bryczkę”.

Tylu uczniów zasłuchanych, już dalekie
snuje plany, te związane i z ryzykiem,
kontem, bankiem i kredytem,
bezpieczeństwem zakupowym i „spokojem” językowym.

Zuzia, Marta i Nikola, Kuba, Wojtek i Sebastian
główkowali z wielką pasją,
pracowali wciąż w mozole,
aby każdy w naszej szkole
zdobył wiedzę wprost niezbędną,
a wywiady i debata – te działania jakże ważne
pokazały młodym ludziom,
o czym warto mówić zawsze.

Wszyscy dzisiaj im „DZIĘKUJĄ”,
za ciekawy „Złoty Projekt”,
który przyszedł jak lekarstwo,
na pandemii trudy, znoje.

Tym wierszem pragniemy złożyć na ręce organizatorów programu „Złote Szkoły NBP” serdeczne PODZIĘKOWANIA od Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej z klasy 2f, a także koordynatora, nauczycieli oraz całej społeczności uczniowskiej za wspaniałą inicjatywę, która uświadomiła naszym wychowankom, jak ważne jest umiejętne gospodarowanie pieniędzmi – najpierw tymi “małymi” czyli kieszonkowym, później, w przyszłości większymi. Planowanie pogodnej jesieni życia rozpoczyna się tu
i teraz, bowiem decyzje finansowe podejmowane w latach aktywności zawodowej zaowocują spokojnym i beztroskim życiem na emeryturze – przynajmniej w sferze domowego budżetu. Z taką świadomością pozostawiamy licealistów po pierwszej edycji programu “Złote Szkoły NBP” i wyrażamy nadzieję, że w kolejnych latach zaplanujecie Państwo następne, równie pasjonujące jak pierwsza.

Koordynator Programu „Złote Szkoły NBP” – Mirosława Sojka