Dyrektor szkoły podpisał porozumienie o współpracy z Małopolską Uczelnią Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Dnia 10 czerwca 2021 r. dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie Pan Andrzej Bieda podpisał porozumienie o współpracy z Panią Sonią Grychtoł rektorem Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Uczelnia ta oferuje wiele ciekawych kierunków studiów m.in. :

  • pielęgniarstwo i położnictwo,
  • dietetyka,
  • informatyka,
  • finanse.

Dla naszej szkoły porozumienie to jest szczególnie cenne, gdyż uczelnia dysponuje świetnie wyposażonym Centrum Symulacji Medycznej, w którym uczniowie klas medycznych mogą ćwiczyć w salach imitujących sale szpitalne. Czekamy więc na nowy rok szkolny 2021/2022 by móc skorzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników uczelni.