Musztra na zajęciach z ERO – klasa 2m

Musztra na zajęciach z Edukacji Ratowniczo-Obronnej kadetów klasy 2m.

Musztra – to ćwiczenia mające na celu naukę postawy zasadniczej i swobodnej, oddawania honorów, formowania szyków, oraz zachowania w i poza szykiem na wzór służb mundurowych (wojska, policji, straży pożarnej).