Baczyński – Złotą Szkołą NBP


Baczyński – Złotą Szkołą NBP

Nasza praca została doceniona i II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie otrzymało tytuł: „ZŁOTEJ SZKOŁY NBP”.

Do pierwszej edycji programu pod hasłem „GIGANCI FINANSÓW
OSOBISTYCH” startowały 394 szkoły z całej Polski.


We wszystkich zadaniach wzięło udział łącznie 142 044 uczestników. Tytuł „Złotej Szkoły NBP” został przyznany 284 szkołom, wśród których znaleźliśmy się również MY!


Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej z klasy 2f w składzie:
Zuzanna Bąk, Nikola Puskarczyk, Marta Włodarczyk, Jakub Dubiel, Wojciech Kotulski i Sebastian Pituch miała do wykonania trzy obowiązkowe zadania:

Spotkanie z ekspertem.

Lekcja z ekonomią.

Debata szkolna.


Komisja NBP oceniając zadania przyznawała punkty za: pomysłowość, metody i narzędzia edukacyjne, dopasowanie zadań do wieku i percepcji odbiorców, jakość i atrakcyjność realizacji, przydatność w praktyce, zasięg i poziom zaangażowania odbiorców. Zagadnienia dotyczące finansów osobistych, które zostały poruszone w realizowanych zadaniach, to:
• Planowanie i kontrola wydatków, czyli o sile zarządzania
własnymi pieniędzmi;
• Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel;
• Sposoby na pomnażanie oszczędności – lokaty i moc procentu
składanego, inflacja i co trzeba o niej wiedzieć, podstawy
inwestowania;
• Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy
roztropnych użytkowników;
• Pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa. Długi zawsze pod
kontrolą;
• Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich;
• Umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń,
w tym emerytalnych.


Tytuł „Złotej Szkoły NBP” otrzymały szkoły, które zdobyły najwięcej punktów za zrealizowane zadania. Potwierdzeniem uzyskania tytułu jest certyfikat Narodowego Banku Polskiego. Certyfikaty wraz z certyfikatami indywidualnymi dla członków Drużyny będą rozesłane w najbliższym czasie.
II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego otrzymało również WYRÓŻNIENIE!!! w kategorii:
SPOTKANIE Z EKSPERTEM i otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł.
Laureatów oraz wyróżnionych było 41 szkół z całej Polski.
Lista Laureatów i wyróżnionych nagród Złotej szkoły NBP oraz Laureatów tytułu „Złotej Szkoły NBP” znajduje się na poniższej stronie:
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/edukacja/zloteszkoly/nagrody.html
Dziękuję Drużynie Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej.
To Wasz SUKCES, jesteście WIELCY!!!
Również bardzo serdecznie pozdrawiamy
Zespół „Złotych Szkół NBP”
koordynator programu z ramienia szkoły

Mirosława Sojka