XVIII Ogólnopolskim Konkursie na Esej „Baczyński – nasz współczesny?”

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w XVIII Ogólnopolskim Konkursie na Esej „Baczyński – nasz współczesny?”

https://mbp.opole.pl/…/xviii-ogolnopolski-konkurs-na-esej/

W konkursie będzie się liczyła własna interpretacja twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i przemyślenia na temat poezji współczesnej. Organizatorzy stawiają liczne pytania, na które trzeba będzie odpowiedzieć za pomocą eseju:

– Co poezja może nam powiedzieć w 2021 roku?

– Czy dzisiejszy czytelnik jest w stanie odnaleźć w niej coś istotnego i frapującego?

– Jak wiele zostało z tej poezji dla czytelnika, dla którego wiek dwudziesty to historia?

– Czy Baczyński to rzeczywiście współczesny bliski nam poeta?

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu.

Objętość eseju to maksymalnie 5 stron maszynopisu. Prace w formie wydruku komputerowego trzeba wysłać do dnia 29 listopada 2021r. (decyduje data stempla pocztowego)

Do wygrania atrakcyjne nagrody finansowe.

Więcej szczegółów na stronie:

https://mbp.opole.pl/…/05/Regulamin-konkursu-ESEJ-2021.pdf

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele bibliotekarze do 15 listopada 2021r. w bibliotece szkolnej.

Serdecznie zapraszam