Wybrano przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący

Szymon Kłeczek

Z-ca przewodniczącego

Oliwia Wygoda

Sekretarz

Julia Halbina

Skarbnik

Julia Satora

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego :

mgr Ewelina Furmanik

mgr Edyta Rokita.