Historia (1996 – 2001)

Autor: Magdalena Baliś

W pierwszym roku istnienia naszego Liceum w szkole uczyło się 88 uczniów w 3 oddziałach a Grono Pedagogiczne liczyło 11 osób, w roku szkolnym 2001/2002 uczniów tych było już 855 uczniów w 23 klasach, a uczyło ich 45 nauczycieli. Stopniowo liczba ta zwiększała się dalej i w roku szkolnym 2003/2004 w szkole uczyło się aż 1137 uczniów w 33 oddziałach, a grono pedagogiczne liczyło 76 osób.

Lata 1996-2011 to okres dynamicznie podejmowanych inicjatyw międzynarodowych. Nasi uczniowie z wycieczkami szkolnymi odwiedzili w tym okresie Wielką Brytanię, Grecję, Hiszpanię, Niemcy oraz Włochy. Szkoła zaangażowała się także w program wymiany międzynarodowej w ramach programu Socrates – od 26.11.2003 do 06.12.2003 nasi uczniowie pod opieką dr Bożeny Biercy i mgr Anety Mulki odwiedzili swoich partnerów ze szkoły w duńskim Holstebro, natomiast w dniach 13-20 marca 2004 młodzi Duńczycy odwiedzili Chrzanów i okolice.

Natomiast w roku 2002 Liceum miało okazję współpracować z austriackim GymRadio.AT. Projekt polegał na tym, że młodzież z naszego Liceum miała na antenie tego radia zachęcać Austriaków do odwiedzenia Chrzanowa i uczyć się warsztatu dziennikarza radiowego. W początkowym okresie do naszego Liceum przyjechał prof. Gerhard Berthold, który uczył naszą młodzież trudnej sztuki dziennikarskiej, a potem nasi uczniowie pod opieką mgr Ireny Machniak-Koryczan oraz mgr Andrzeja Miranowicza wyjechali do Austrii gdzie mieli okazje prowadzić audycje radiowe na żywo.

Lata poprzedzające akcesję Polski do UE to także lata podejmowania przez szkołę innych inicjatyw promujących UE – w roku 2003 zorganizowano w szkole referendum przedakcesyjne, w którym młodzież mogła się opowiedzieć za lub przeciw wstąpieniu Polski do europejskich struktur. W referendum tym 82% uczniów zagłosowało za przystąpieniem naszego kraju do UE. Referendum poprzedzały liczne happeningi mające za zadanie przybliżyć uczniom kraje członkowskie. Nie pominęliśmy przy tym dbałości o historię i kulturę naszego regionu, tworząc na terenie szkoły w 2000 roku w pracowni historycznej Izbę Regionalną ze słynną „Chatką”. Twórcą i opiekunem pracowni jest mgr Jerzy Jura.

Ostatnie 15 lat to także okres sukcesów naukowych i artystycznych naszych uczniów, absolwentów ale także Grona Pedagogicznego.

Szkoła zyskała kolejnych 14 tytułów laureatów i finalistów olimpiad na szczeblu ogólnopolskim:

 • 2003/2004 Sebastian Drabik- laureat – Olimpiada Historyczna – Konkurs „Parlamentaryzm w Polsce” opiekun mgr Jerzy Jura
 • 2003/2004 Sebastian Drabik – finalista – Olimpiada Historyczna – opiekun mgr Jerzy Jura
 • 2003/2004 Katarzyna Ryś – finalista – Olimpiada Historyczna – konkurs „Parlamentaryzm w Polsce” opiekun mgr Jerzy Jura
 • 2003/2004 – Kamila Pilip – finalista – Olimpiada Historyczna – konkurs „Parlamentaryzm w Polsce” opiekun mgr Jerzy Jura
 • 2003/2004 Marcin Kosowski – finalista Olimpiada Wiedzy o Ochronie Środowiska – opiekun dr Mirosława Przeworowska – Kawala
 • 2003/2004 Marcin Kosowski – finalista Olimpiada Wiedzy o Ochronie Środowiska – opiekun dr Mirosława Przeworowska – Kawala
 • 2007/2008 Tomasz Bartosik – finalista – Olimpiada Chemiczna – opiekun mgr Wioletta Gajda
 • 2007/2008 Dominik Kosowski – finalista – Olimpiada Chemiczna „O Diamentowy Indeks AGH” – opiekun mgr Wioletta Gajda
 • 2008/2009 Agnieszka Mąka – laureat – Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschfreund 2009” – opiekun mgr Elżbieta Tekiela
 • 2009/2010 Agnieszka Mąka – laureat – Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Sprachdoktor 2010” – opiekun mgr Elżbieta Tekiela
 • 2009/1010 Agnieszka Mąka – laureat – Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschfreund 2010” – opiekun mgr Elżbieta Tekiela
 • 2010/2011 Agnieszka Mąka – laureat – Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Sprachdoktor 2010” – opiekun mgr Elżbieta Tekiela
 • 2010/2011 Michał Domka – finalista – Olimpiada Matematyczna – opiekun mgr Barbara Wąs
 • 2010/2011 Michał Domka – laureat – Olimpiada Lingwistyki Matematycznej – opiekun mgr Barbara Wąs
 • 2010/2011 Michał Domka – laureat – Olimpiada Matematyczna „O Diamentowy Indeks AGH” – opiekun mgr Barbara Wąs

Michał Domka, został pierwszym w historii szkoły zdobywcą trzech tytułów olimpijskich szczebla centralnego, a Agnieszka Mąka czterech

Szkoła zyskała także pierwszych doktorów początkowo w gronie swoich nauczycieli, a potem także absolwentów. W roku 2000 swoja dysertację doktorską pt. Monografia gatunku Scolioneura Betuleti Klug (Hymenoptera, Tenthredinidae) obroniła pani dr Bożena Bierca, ówczesna nauczycielka biologii w naszym Liceum, w 2002 roku tytuł doktora po obronie pracy pt. Współczesna polska biografia literacka (na przykładzie utworów J. Siedleckiej, A. Tuszyńskiej, B. Wachowicz) uzyskała pani dr Renata Jochymek, ówczesna nauczyciela języka polskiego, w roku 2003 pracę pt. Wpływ wody poddanej działaniu pola magnetycznego na obraz morfologiczny wywołany hipoksją hipobaryczną w kłębkach nerkowych u szczurów obroniła pani dr Mirosława Przeworowska-Kawala, która nadal uczy biologii w naszej szkole, zaś w 2006 tytuł doktora obroniła pani dr Wioletta Michalska z dysertacją pt. Współczesny obieg węglanu wapnia w obszarze młodoglacjalnym na przykładzie systemu denudacyjnego zlewni jeziora Pile (Pomorze Zachodnie), która uczyła w naszym Liceum geografii. W roku 2003 swoją pracę habilitacyjną pt. Myśl polityczna i państwowo-ustrojowa Svetozara Markovicia (1846-1875) obroniła prof.nadzw.dr hab. Ewa Bujwid-Kurek, która łączyła ówcześnie obowiązki wykładowcy Instytutu Nauk Polityczny i Stosunków Międzynarodowych UJ w Krakowie z prowadzeniem zajęć z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie w naszym Liceum.

W roku 2009 przyszedł czas na obrony doktoratów wśród absolwentów – pierwsza taka obrona miała miejsce dnia 02-07-2009 roku, kiedy to swoją dysertację z zakresu informatyki pt. Monitorowanie gridowych aplikacji naukowych sterowanych przepływem pracy obronił na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Robotyki AGH w Krakowie dr inż. Bartosz Baliś, krótko po nim 22-10-2009 roku pracę pt. Metodyka przyspieszonego postarzania papieru w układach zamkniętych. Lotne produkty degradacji obronił na Wydziale Chemii UJ w Krakowie dr Tomasz Sawoszczuk, a 20-04-2010 tytuł doktora za pracę pt. Charakterystyka fizykochemicznych i biologicznych właściwości metabolitów wtórnych syntetyzowanych przez sinicę Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin uzyskała na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi dr Beata Bober.

Nad swoimi pracami doktorskim pracuje jednocześnie obecnie kilkoro kolejnych absolwentów naszej szkoły przygotowując dysertacje z zakresu m.in. farmacji, zarządzania, filozofii, klimatologii czy antropologii.

W zakresie sukcesów artystycznych faktem szczególnie godnym podkreślenia było dla naszej szkoły wystawienie w 2010 musicalu charytatywnego na rzecz powodzian ze Szczucina pod tytułem Michael Jackson Live Forever, w którym wzięło udział kilkadziesiąt uczniów naszej szkoły, a nad całością czuwała mgr Agata Kulig, nasza nauczyciela języka niemieckiego, prywatnie miłośniczka tańca. Wielkim sukcesem zakończył się start naszej absolwentki Ady Szulc w finałach programu X-Factor. Gorąco życzymy Adzie i całemu zespołowi Chilitoy oraz wszystkim młodym artystom tanecznym samych sukcesów na niełatwej przecież drodze sukcesów scenicznych.

Nasz szkoła to także miejsce gdzie wielu z nas znalazło miłość na całe życie – w roku 1999 miał miejscy pierwszy ślub pary naszych absolwentów – Ewa Walusiak i Tomasz Kurek powiedzieli sobie sakramentalne „tak” w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie. Natomiast w roku 2003 również w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie swoją przysięgę małżeńską wypowiedziała jako pierwsza para naszych szkolnych profesorów – Państwo Monika Dziedziak i Maciej Majcherczyk. Szkolnych absolwenckich par małżeńskich naliczyliśmy do tej pory już kilkadziesiąt, a pewnie nie o wszystkich nam wiadomo.

Nasze Liceum okazało się także prawdziwą kuźnią kadr kierowniczych oświaty. Dwie przedstawicielki naszego Grona Pedagogicznego pełnią obecnie funkcje kierownicze w szkołach ponadgimnazjalnych – dr Bożena Bierca w 2007 została dyrektorem I LO im. S.Staszica w Chrzanowie, a mgr Renata Bębenek w roku 2009 dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Natomiast były dyrektor naszego liceum mgr Andrzej Miranowicz pełni obecnie funkcję dyrektora Trzebińskiego Centrum Administracyjnego, czyli organu, który w ramach gminy Trzebinia prowadzi obsługę finansową i administracyjną placówek oświatowych na terenie tej gminy.

Także kadra kierownicza naszego Liceum zmieniała się w ostatnich 15 latach dwukrotnie. W roku 2001 dyrektorem Liceum została mgr Irena Pacia, której na stanowisku zastępcy dyrektora towarzyszyły mgr Maria Majcherczyk i mgr Bogusława Kidawska. Natomiast w roku 2006 dyrektorem naszej szkoły został mgr Andrzej Bieda, który swoją funkcję pełni obecnie drugą kadencję. W roku 2006 zmianie uległo też grono jego zastępców i obecnie funkcje te sprawują mgr Grażyna Jakóbik i mgr Marek Malik.

Ostatnie 15 lat to także okres pożegnań – na zasłużoną emeryturę odeszli mgr Janina Trzaska – nauczyciel języka angielskiego, mgr Irena Pacia – dyrektor szkoły i nauczyciel chemii, mgr Maria Majcherczyk – dyrektor szkoły i nauczyciel biologii, mgr Irena Dusza – nauczyciel geografii, mgr Jerzy Kryzia – nauczyciel matematyki.

Niestety ostatnie lata to także czas ostatnich pożegnań naszych profesorów, którzy odeszli od nas na zawsze – w roku 2007 pożegnaliśmy mgr Mariana Romanowskiego, a w roku 2010 mgr Annę Malik. Utrata tych dwojga wspaniałych profesorów naszego Liceum, wybitnych pedagogów, wychowawców młodzieży i twórców tej szkoły napełnia nas do chwili obecnej głębokim smutkiem.

Życie jednak nadal biegnie swoim torem, kolejne roczniki uczniów zdają egzamin dojrzałości i opuszczają jej mury. Do chwili obecnej mury naszego liceum opuściło już 3820 absolwentów. Kim jesteśmy? Lekarzami i farmaceutami, sędziami, prokuratorami i notariuszami, pracownikami naukowymi wyższych uczelni, doktorantami i nauczycielami, ekonomistami, przedsiębiorcami i urzędnikami państwowymi, politykami, dziennikarzami, aktorami, inżynierami wszelkich możliwych specjalności, studentami i absolwentami kierunków humanistycznych, społecznych i technicznych, prywatnie żonami, mężami, matkami i ojcami, dla siebie nawzajem często od lat licealnych wiernymi przyjaciółmi. Mieszkamy i pracujemy w Polsce i za granicą, choć często pozostaliśmy wierni naszej małej lokalnej ojczyźnie, ale przede wszystkim jesteśmy dobrymi, pracowitymi i uczciwymi ludźmi, bo takie wartości wynieśliśmy z domów rodzinnych i tego nauczono nas w naszym Liceum.

W historii szkoły wykorzystano fragmenty pracy:
„II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Chrzanowie – zarys działalności” praca licencjacka pani Agnieszki Palki napisana w roku 2005 pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Wołoszyńskiego w ramach Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.