Materiały na stronę

Materiały na stronę
Sposób przekazywania materiałów na stronę internetową.
1. Wszystkie materiały powinny zostać wysłane na adres sylwiar2lo@gmail.com
2. Tematem wiadomości powinien być tytuł publikowanego artykułu (jeśli jest to nowość) lub tytuł artykułu, którego dotyczą zmiany.
3. W przypadku nowych treści, w  wiadomości powinny zostać zawarte informacje o autorze artykułu .
4. Tekst powinien być załączony jako plik w formacie .txt, .doc, .docx lub .pdf.
5. Jeżeli artykuł zawiera zdjęcia powinny one zostać dołączone do wiadomości jako osobne pliki jpg (nie wklejone wewnątrz plików tekstowych!!!).

Za poprawność językową, jakość treści oraz kompletne i poprawne podanie źródeł odpowiedzialni są autorzy poszczególnych wpisów.

Sylwia Rychter