Regulamin rekrutacji 2020/2021

 

Regulamin rekrutacji
kandydatów do klas pierwszych
II Liceum Ogólnokształcącego
Im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Chrzanowie
na rok szkolny 2020/2021

Regulamin rekrutacji do II LO w Chrzanowie

 

zal-1_konkursy_przedmiotowe_tematyczne

zal-2_konkursy_wiedzy_artystyczne

zal-3_dyscypliny-sportowe