Samorząd Uczniowski 2019/2020

Opiekun:

mgr Ewelina Furmanik

mgr Edyta Rokita

Samorząd Uczniowski:

Przewodniczący Szymon Kłeczek

Z-ca przewodniczącego Oliwia Wygoda

Sekretarz Julia Halbina

Skarbnik Julia Satora