Wykaz tekstów kultury

TEKSTY KULTURY POZNAWANE W CAŁOŚCI – III ETAP EDUKACYJNY – GIMNAZJUM

(nie mniej niż 5 pozycji książkowych w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie można pominąć następujących autorów i utworów):

 1. Jan Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII);
 2. Ignacy Krasicki – wybrane bajki;
 3. Aleksander Fredro, Zemsta;
 4. Adam Mickiewicz, Dziadów część II;
 5. Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop).

TEKSTY KULTURY POZNAWANE W CAŁOŚCI – IV ETAP EDUKACYJNY – LICEUM

(nie mniej niż 13 pozycji książkowych odpowiednio w cyklu nauczania oraz wybrane
przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie można pominąć następujących autorów i utworów):

 1. Bogurodzica;
 2. Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;
 3. Adam Mickiewicz, Dziadów część III, Pan Tadeusz;
 4. Bolesław Prus, Lalka;
 5. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 6. Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;
 7. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (w całości lub w części).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 r. oraz do samodzielnej pracy z arkuszami egzaminacyjnymi: www.oke.krakow.pl.

Zespół Polonistów II LO