Olimpiada Przedsiębiorczości 2012

VIII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

pod hasłem:

„Ludzie w przedsiębiorstwie”

Hasło – Ludzie w przedsiębiorstwie będzie przede wszystkim koncentrowało się na:

  • rozwoju pracowników,
  • pracy w zespole,
  • kulturze organizacyjnej.

W ramach pierwszego obszaru szczególny nacisk zostanie położony na nowoczesne koncepcje i narzędzia sprzyjające rozwojowi pracowników i wykorzystywaniu kapitału ludzkiego do wzmacniania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa.

W ramach drugiego obszaru uwaga zostanie skupiona szczególnie na roli kierownika w zespole, na współpracy członków zespołu i ich integracji oraz na ich zaangażowaniu w pracę.

W ramach ostatniego obszaru zostaną poruszone przede wszystkim zagadnienia dotyczące kultury organizacyjnej nastawionej na rozwój pracowników, oddziaływania kultury na funkcjonowanie organizacji, a także zmian kultury organizacyjnej na poziomie artefaktów, uznawanych wartości oraz podstawowych założeń.

Szczegóły dotyczące  Olimpiady znajdują się na poniższej stronie internetowej: http://www.olimpiada.edu.pl/aktualnosci/index/id/5

Mamy nadzieję, że tegoroczny temat Olimpiady spotka się z dużą przychylnością i zainteresowaniem naszych  uczniów. Na zgłoszenia czekamy do dnia 26 października br.

Magdalena Baliś
 Mirosława Sojka