Edukacja inaczej RSS tej sekcji

EUROWEEK

Informuję, że zwolniło się kilka miejsc na liście uczestników obozu językowego EUROWEEK, który odbędzie się w dniach 23-27 marca 2020 na terenie Kotliny Kłodzkiej. Jeżeli ktoś spośród uczniów klas I i II chce wziąć udział w obozie, proszę się zgłosić do nauczycielek języka angielskiego: pani Ewy Dzierwy (sala nr 30) lub pani Elżbiety Gut (sala […]

Więcej...

Zajęcia na Uniwersytecie Śląskim w Zakładzie Mikroskopii Skanningowej.

Zajęcia na Uniwersytecie Śląskim w Zakładzie Mikroskopii Skanningowej.

Uczniowie klas z rozszerzoną biologią mieli okazję poznać efekty pracy mikroskopu fluorescencyjnego oraz skanningowego. Zajęcia jak zwykle odbyły się na Uniwersytecie Śląskim w Zakładzie Mikroskopii Skanningowej. 40-osobowa grupa uczniów podzielona na 10-osobowe zespoły zapoznała się z techniką przygotowywania preparatów i specyfiką pracy obu mikroskopów. Zaskakujące są nie tylko piękne zdjęcia, ale przede wszystkim zastosowanie mikroskopii […]

Więcej...

Kreatywne zajęcia

Kreatywne zajęcia

19 listopada uczniowie klasy 1g uczestniczyli w zajęciach akademickich w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Grupa realizująca rozszerzoną informatykę, w programie ArchiCAD zaprojektowała modelowe domy jednorodzinne (rzuty kondygnacji, przekrojów, widoki elewacji, widoki perspektywiczne i aksonometryczne).   Grupa „artystyczna” spędziła cztery godziny w pracowni litografii i sitodruku, tworząc grafikę techniką suchej igły, oraz nadruk na koszulce […]

Więcej...

Bacciarelli, Michałowski, Siemiradzki, Chełmoński-warsztaty muzealne

Bacciarelli, Michałowski, Siemiradzki, Chełmoński-warsztaty muzealne

    W czwartek 21 listopada grupy rozszerzonej historii i wiedzy o społeczeństwie wzięły udział w warsztatach muzealnych. Lekcja odbyła się w Muzeum Narodowym w Krakowie. W Sukiennicach mieści się jedna z największych w Polsce stałych wystaw XIX-wiecznego malarstwa i rzeźby.

Więcej...

Moja Konstytucja spotkanie z dr Laurą Kobą

Moja Konstytucja spotkanie z dr Laurą Kobą

W czwartek 24 października gościła w II LO wykładowca akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Laura Koba. Spotkacie odbyło się w ramach akcji VII Tygodnia Konstytucyjnego. Pomysłodawcą zajęć przybliżających uczniom zagadnienia prawa konstytucyjnego i praw człowieka jest Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Uczestnikami tej edycji programu byli uczniowie rozszerzenia z wos-u i klasa 1c.

Więcej...

Wizyta na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

  Dnia 18 września bieżącego roku odbyła się wycieczka dla uczniów realizujących biologię na poziomie rozszerzonym.   Celem tego wyjazdu było uczestniczenie w  lekcji pokazowej z anatomii człowieka, która odbyła się w pomieszczeniach prosektorium Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ligocie.  Pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym ze strony szkoły była pani profesor Przeworowska- Kawala, a […]

Więcej...