Małopolska Chmura Edukacyjna

Projekt nr RPMP.10.01.04-12-0041/20 pod nazwą

„Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej”

 

           Dnia 01 września 2020 roku ruszyła kolejna edycja projektu w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

            II LO w Chrzanowie po raz pierwszy przystąpiło do powyższego projektu. W roku szkolnym 2020/2021 będziemy realizować zajęcia on-line w następujących obszarach tematycznych: geografia i przedsiębiorczość dla uczniów z klasy 2f i 2m naszego liceum.

           Rekrutacja do projektu prowadzona jest w dniach od 03 września 2020 roku do 17 września 2020 roku. Zachęcamy do udziału w zajęciach i prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Formularz rekrutacyjny dostępny jest biurze projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

           Wypełniony dokument (podpisany przez kandydata i rodzica) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17.09.2020 roku u nauczyciela przedmiotowego,  lub biurze projektu. Biuro projektu mieści się na parterze szkoły w sali nr 2.

          W razie pytań zapraszamy do biura projektu lub prosimy o kontakt z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w projekcie.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z formularzem rekrutacji, oświadczeniem i deklaracją uczestnika projektu 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego