Aktualności ekonomiczne RSS tej sekcji

Tytuł „Złote Szkoły NBP” dla II LO

Tytuł "Złote Szkoły NBP" dla II LO

  Szanowni Państwo Pragniemy poinformować, że w związku ze zdobyciem dla szkoły tytułu „ZŁOTE SZKOŁY NBP” (w ogólnopolskim programie NBP) w sierpniu otrzymaliśmy imienne certyfikaty dla Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej tj. nauczycieli oraz uczniów klasy 3f, statuetkę za zdobycie wyróżnienia oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4.000,00 zł W powyższym programie wzięły udział 384 szkoły, a jego ideą było […]

Więcej...

Baczyński – Złotą Szkołą NBP

Baczyński – Złotą Szkołą NBP

Baczyński – Złotą Szkołą NBP Nasza praca została doceniona i II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie otrzymało tytuł: „ZŁOTEJ SZKOŁY NBP”. Do pierwszej edycji programu pod hasłem „GIGANCI FINANSÓWOSOBISTYCH” startowały 394 szkoły z całej Polski. We wszystkich zadaniach wzięło udział łącznie 142 044 uczestników. Tytuł „Złotej Szkoły NBP” został przyznany 284 szkołom, wśród których znaleźliśmy […]

Więcej...

„Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej”

„Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej”

„Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej” II LO w Chrzanowie po raz pierwszy przystąpiło do Projektu nr RPMP.10.01.04- 12- 0041/20 pod nazwą „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej”.W roku szkolnym 2020/2021 realizowane były zajęcia on-line w następujących obszarach tematycznych: geografia i przedsiębiorczość dla uczniów z klasy 2f i 2m naszego liceum. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wykładowców […]

Więcej...

Podziękowanie dla organizatorów projektu „Złote Szkoły NBP”

Podziękowanie dla organizatorów projektu "Złote Szkoły NBP"

  PODZIĘKOWANIE Tu w „Baczynie” jest drużyna,od niej wszystko się zaczyna.Wyszukała „Złoty Projekt”,który w mig wcieliła w szkole. Zaprosiła prelegentów,Ci wdrożyli chęć tę prędko,by swą wiedzą, doświadczeniempodzielić się z pokoleniem. I uczyli, jak planować. I mówili, jak oszczędzać,aby w domu nikt nie wiedział, co to bieda, co to nędza,jak bezpiecznie też kupować, zwracać towar, egzekwować.Liczyć […]

Więcej...

Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej II LO w Chrzanowie

Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej II LO w Chrzanowie
Więcej...

Opinia nauczyciela Adama Majcherczyka, który realizował „Lekcje z ekonomią” w języku niemieckim

Opinia nauczyciela Adama Majcherczyka, który  realizował "Lekcje z ekonomią" w języku niemieckim
Więcej...