Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

  • Joanna Głuch – Przewodnicząca Rady Rodziców
  • Agata Kryska – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
  • Beata Kłosowska – Sekretarz
  • Elżbieta Boratyńska – Skarbnik

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

Bank Pekao S.A.
14 1240 1444 1111 0000 1254 4457