Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

  •   – Przewodnicząca Rady Rodziców
  •  – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
  • – Sekretarz Rady Rodziców
  •  – Skarbnik Rady Rodziców

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

Bank Pekao S.A.
14 1240 1444 1111 0000 1254 4457