Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

  • Kinga Wypych-Łabuz  – Przewodnicząca Rady Rodziców
  • Iwona Giermek – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
  • Magdalena Gołyźniak – Sekretarz Rady Rodziców
  • Izabela Dębska – Skarbnik Rady Rodziców

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

Bank Pekao S.A.
14 1240 1444 1111 0000 1254 4457