Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

  • Anna Abramczyk-Kowalska  – Przewodnicząca Rady Rodziców
  • Bogusława Turek – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
  • Dorota Kozak – Sekretarz Rady Rodziców
  • Margareta Jedlińska – Skarbnik Rady Rodziców

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

Bank Pekao S.A.
14 1240 1444 1111 0000 1254 4457