Samorząd Uczniowski 2019/2020

Opiekun:

mgr Ewelina Furmanik

mgr Edyta Rokita

Samorząd Uczniowski:

Przewodniczący  Justyna Jamrozik

Z-ca przewodniczącego  Anna Płaszczyk

Sekretarz Paulina Bohonos

Skarbnik  Marta Włodarczyk