Samorząd Uczniowski 2017/2018

 

Opiekun:

mgr Monika Majcherczyk

mgr Edyta Rokita

Przewodniczący    Rafał Brzezoń 3e

Z-ca przewodniczącego    Patryk Gajos 2e

Skarbnik    Zuzanna Pietrzyk 2b

Sekretarz   Klaudia Bielecka

Członkowie:

Paulina Sztuk  3d

Aleksandra Sponda 2a

Kinga Makowska 2b

Aleksandra Głuch 1a

Aleksandra Rosa 1b

Natalia Grochal 1b

Nikola Kurosz 1d