Samorząd Uczniowski 2019/2020

 

Opiekun:

mgr Edyta Rokita

mgr Monika Włodarczyk

Samorząd Uczniowski:

Przewodniczący    Aleksandra Głuch 3a

Z-ca przewodniczącego    Paulina Bohonos 2e

Skarbnik    Paulina Janik 3a

 

członkowie:

Justyna Jamrozik 2d