Samorząd Uczniowski 2018/2019

 

Opiekun:

mgr Monika Majcherczyk

mgr Edyta Rokita

Samorząd Uczniowski:

Przewodniczący    Aleksandra Głuch 2a

Z-ca przewodniczącego    Klaudia Bielecka 3d

Skarbnik    Paulina Janik 2a

Sekretarz  Katarzyna Krawacka 3d