Projekt „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”

Miło poinformować, że nasze liceum po raz kolejny będzie realizowało projekt “GRA NA START” Przedsiębiorczość na planszy”. Projekt „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej” realizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Do realizacji projektu została wybrana klasa 3f, która w ramach realizacji działu „Przedsiębiorstwo” w sposób praktyczny, „na planszy”, poprowadzi działalność gospodarczą.


Gra uczy myślenia, współpracy, przedsiębiorczości oraz matematyki.
To bardzo ciekawe narzędzie do praktycznej nauki przedsiębiorczości.
Uczestnik w/w Projektu otrzyma Zaświadczenie potwierdzające jego udział.

Mirosława Sojka