Rozpoczęły się biochemiczne opowieści.

Rozpoczęły się biochemiczne opowieści.

W ubiegłym tygodniu klasa 3H oraz grupa B3R-1 spotkała się

dr Małgorzatą Krzeczkowską

na pierwszych zajęciach w tym roku szkolnym.

Pierwsza część zajęć polegała na omówieniu do czego służą różne rodzaje szkła i sprzęt laboratoryjny.
Druga część polegała na określeniu problemu badawczego i hipotezy do określonego doświadczenia.

Uczennice Jachymczyk Patrycja z 3E, Stefanko Hanna z 3d oraz Sukiennik Emilia z 3A w plastyczny sposób opisały wybrane punkty regulaminu pracowni chemicznej.

Prace zostały wykorzystane na w trakcie Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Chemicznego.

Kolejne zajęcia w formie doświadczeń będą dotyczyły wybranych leków.

Mirosława Przeworowska-Kawala