Dialog Kultur – kierunek Słowacja!

Autor: Aneta Solińska

Robert Schmidt – Słowak, przewodnik turystyczny zaproponował nam wirtualną podróż do swojej ojczyzny. Zobaczyliśmy kraj majestatycznych szczytów, dolin, wielkich rzek i małych potoków, kraj którego stolica leży tuż przy granicy dwóch sąsiadujących państw – Węgier i Austrii. Poznaliśmy kilka z wielu słów, których brzmienie zbliżone jest do słów używanych w języku polskim, przy jednoczesnym, odmiennym znaczeniu. I tak:

popierat oznacza zaprzeczać;  páchne – śmierdzi; obchody to sklepy; droga – narkotyk; ubikacia – miejsce zakwaterowania; odbyt – sprzedaż; žena – kobieta; láska – miłość; pokuta – mandat