Język łaciński jako przedmiot uzupełniający

WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ

Język łaciński jest przydatny nie tylko osobom, które interesują się korzeniami kultury europejskiej czy światem starożytnym. Jest on także potrzebny osobom, które wiążą swoją przyszłość z takim kierunkami studiów jak: MEDYCYNA, PRAWO, NEOFILOLOGIA (np. włoska, angielska), ARCHEOLOGIA czy TEOLOGIA. Posiadanie oceny z tego języka na świadectwie dojrzałości zwalnia na studiach z obowiązkowego lektoratu. Należy również pamiętać, że łaciny można nauczyć się TYLKO w liceum. Nie ma szkoły językowej, która oferowałaby nauczanie tego przedmiotu i wydawałaby jakiekolwiek certyfikaty.

W związku z powyższym uczniowie, którzy chcieliby uczyć się łaciny od roku szkolnego 2013/2014 powinni zgłosić chęć uczestniczenia w zajęciach do wychowawcy. W zależności od liczby chętnych zostaną utworzone grupy dot.:

łaciny medycznej, łaciny prawniczej i łaciny ogólnej.

Mariola Urbańczyk

By Andreas Tille (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Forum Romanum
by Andreas Tille (Own work) CC-BY-SA
via Wikimedia Commons