Uwaga! Plener fotograficzny!

Alwernia, 28.03.2013 r.

Reportaż z inscenizacji ostatniej wieczerzy.

Alwernia, 29.03.2013 r.

Reportaż z Drogi Krzyżowej.

 

Plener organizowany prze PMDK w Trzebini,  zajęcia plenerowe prowadzi fotograf KAROL MROZIEWSKI.

Transport zapewniony.

Powstałe prace zostaną wyeksponowane na wystawie. P O L E C A M !!!

 Udział proszę zgłaszać do p. Anety Solińskiej (pod nieobecność nauczyciela – zapisy w Bibliotece) do 22 marca.

 

Aneta Solińska